Stowarzyszenie-Zielony Pierścień Tarnowa inicjatorem powstania Klastra Energii- Zielony Pierścień Tanowa

Stowarzyszenie-Zielony Pierścień Tarnowa inicjatorem powstania Klastra Energii- Zielony Pierścień Tanowa

Nasze Stowarzyszenie od wielu lat realizuje działania ekologiczne i wspierające wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. Kontynuacją tych działań jest idea utworzenia lokalnego klastra energii, który na terenie powiatu tarnowskiego zapewni optymalne wykorzystanie lokalnych źródeł energii, w szczególności pochodzącej ze źródeł alternatywnych lub…