Projekt Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski wybrany do dofinansowania !

Z dumą informujemy, iż projekt pn: „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski” przygotowany przez Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa  w ramach poddziałania 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, został wybrany do dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Szczegółowe informacje znajdą Państwo…