Stowarzyszenie-Zielony Pierścień Tarnowa inicjatorem powstania Klastra Energii- Zielony Pierścień Tanowa

Stowarzyszenie-Zielony Pierścień Tarnowa inicjatorem powstania Klastra Energii- Zielony Pierścień Tanowa

Nasze Stowarzyszenie od wielu lat realizuje działania ekologiczne i wspierające wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. Kontynuacją tych działań jest idea utworzenia lokalnego klastra energii, który na terenie powiatu tarnowskiego zapewni optymalne wykorzystanie lokalnych źródeł energii, w szczególności pochodzącej ze źródeł alternatywnych lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej
o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. W tym celu, w dniu 3 kwietnia br. zawarto Porozumienie o ustanowieniu Klastra Energii Zielony Pierścień Tarnowa. Sygnatariuszami Porozumienia, oprócz Zielonego Pierścienia Tarnowa, są samorządy : Powiat Tarnowski oraz gminy: Tarnów, Skrzyszów, Lisia Góra, Wierzchosławice , Wietrzychowice, Radłów, Żabno a także przedsiębiorstwa AEGM Adam Flaga oraz ARCHIGON Sp.z o.o. Dodatkowo, w dniu 19 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie inicjujące kolejny etap tworzenia Klastra tj. opracowanie Strategii Rozwoju Klastra. Funkcję koordynatora Klastra pełni Zielony Pierścień Tarnowa. Zachęcamy do zapoznania się z relacją ze spotkania w Starostwie Powiatowym Tarnowa – otwórz.

Zapraszamy do współpracy!