Projekt Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski wybrany do dofinansowania !

Z dumą informujemy, iż projekt pn: „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski” przygotowany przez Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa  w ramach poddziałania 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, został wybrany do dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Szczegółowe informacje znajdą Państwo…

Niemcy - wyjazd studyjny

Niemcy - wyjazd studyjny

W dniach od 11 do 15 czerwca br. Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa zorganizowało wyjazd studyjny dla  przedstawicieli Klastra Energii Zielony Pierścień Tarnowa do Niemiec. Program wyjazdu dotyczył przede wszystkim upowszechniania wiedzy w zakresie wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska…