Projekt Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski wybrany do dofinansowania !

Z dumą informujemy, iż projekt pn: „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski” przygotowany przez Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa  w ramach poddziałania 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, został wybrany do dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie UMWM:

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-4-1-1–rozwoj-infrastruktury-produkcji-energii-ze-zrodel-odnawialnych—rpmp-04-01-01-iz-00-12-082-17#wyniki-530

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/skorzystaj/ogloszenia-o-naborach/RPMP-04-01-01-IZ-00-12-082-17/Lista_podstawowa_4-1-1-19062018(1).PDF

Dziękujemy wszystkim Partnerom za dotychczasową współpracę w zakresie opracowania wniosku oraz uzupełnień.