Realizacja projektu "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski"

Realizacja projektu "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski"

Na terenie Klastra Energii Zielony Pierścień Tarnowa realizowany jest projekt „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych dotyczący montażu ok. 6 tysięcy instalacji – paneli fotowoltaicznych, instalacji solarnych i pomp ciepła na terenie 31 małopolskich gmin. Realizacja projektu trwa do czerwca 2023 roku.